A A A

Rynny Wavin

Opatentowana konstrukcja
Systemy rynnowe Kanion to przykład przemyślanych i wypróbowanych instalacji odprowadzania wody deszczowej. Produkowane są z barwionego w masie, wysokoudarowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu – uPVC, dzięki czemu rynny są lekkie, wytrzymałe i odporne na korozję oraz zanieczyszczenia zawarte w wodzie deszczowej.

Najważniejszym parametrem systemów rynnowych jest jednak wysoka efektywność odprowadzania wody deszczowej, nawet podczas bardzo ulewnych deszczy. Ma na to wpływ unikalna, chroniona patentem konstrukcja (profil z wywinięciami, „noski” wewnątrz rynny oraz wkładki złączek rynny), jak również materiał, z jakiego rynny zostały wykonane (uPVC).

Materiał ten charakteryzuje się niższym niż w przypadku np. stali współczynnikiem chropowatości bezwzględnej. Gwarantuje to niespotykaną w przypadku innych materiałów efektywność hydrauliczną systemu oraz praktycznie samooczyszczanie rynien.

Wysoka efektywność systemu
System rynnowy KANION przeznaczony jest do odwadniania dachów obiektów różnej wielkości – od altan i garaży, domów jedno- i wielorodzinnych, bloków tarasowych, aż po duże obiekty wielkości hal fabrycznych czy magazynowych, gdzie jedną rurą spustową można odprowadzić wodę z dachu o powierzchni aż do 378 m2.

Wysoka wydajność hydrauliczna pozwala na zwiększenie efektywnej powierzchni odwadnianego dachu za pomocą mniejszych średnic rynien i rur spustowych. Bez wątpienia wpływa to na poprawę estetyki budynku i oszczędność materiału.

Katalog produktów dostępny pod adresem: www.wavin.pl