A A A

Euronit

  • skład
    skład

Włóknocement z Eternitu jest materiałem bezpiecznym dla środowiska. Do produkcji używane są w większości mineralne surowce, których źródła według dzisiejszej wiedzy nie są zagrożone wyczerpaniem.

40% materiału stanowi cement portlandzki. Do zbrojenia zastosowano 2% organicznych włókien (polialkohol winylowy), które są znane z przemysłu tekstylnego i techniki medycznej. Dalsze 5% - włókna filtracyjne na bazie masy celulozowej ulepszają elastyczność produktu i służą procesowi produkcji. Do materiału dodawane jest 11% mączki wapiennej i otrzymany jako produkt z recyclingu mielony włóknocement. Udział wody wynosi 12%, a 30% stanowią zamknięte w materiale pory powietrza.

Dzięki stabilnej jakości produkty z włóknocementu są bardzo trwałe. Przy oddzieleniu płyt tego samego rodzaju mogą one być ponownie wykorzystane i składowane bez problemu bez obróbki wstępnej, ponieważ nie są wymywane żadne składniki niebezpieczne.

Również badania nad zachowaniem się włóknocementu na specyficzne czynniki jak np. ogień, przyniosły pozytywny rezultat. Wykazały bardzo mały stopień właściwości dymotwórczych i zawartości sadzy w spalinach niepalnych produktów z włóknocementu (klasa materiałów budowlanych A2). Emisje gazowe nie zawierają związków siarki i chloru.

Takie same wysokie wymagania jakościowe obowiązują również w procesie produkcyjnym. Pozostała woda jest oczyszczana na terenie zakładu i ponownie wprowadzone do procesu produkcyjnego.

Katalog dostępny pod adresem: www.euronit.pl